Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar

Aquest lloc web i el domini fontdelesguilleries.cat correspon a la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Girona i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a través d’un conveni de col·laboració, en endavant la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar Social.

Les dades fiscals de les entitats promotores són:

- Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, CIF P1717400D i domicili al Carrer Rectoria, 17 de Sant Hilari Sacalm (CP 17403), telèfon 972 86 81 01, adreça electrònica ajuntament@santhilarisacalm.cat i lloc web www.santhilari.cat.  

- Universitat de Girona, CIF Q6750002E i domicili a la Plaça de Sant Domènec, 3 de Girona (CP 17004), telèfon 972 41 80 00, formulari de contacte https://www.udg.edu/ca/formulari-dinformacio i lloc web www.udg.edu.

- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, CIF G58020124 i domicili al Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500), telèfon 938 861 222, adreça electrònica universitatdevic@uvic.cat i lloc web www.uvic.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial existeixen sobre els continguts d’aquest lloc web (textos, imatges, logos, gràfics, base de dades, àudios, vídeos, software, codi font i altres signes distintius) i són titularitat exclusiva de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar o d’altres titulars que n’han autoritzat el seu ús. La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar presenta aquests continguts per informar sobre la seva activitat. De forma general, i llevat s’indiqui el contrari de forma expressa per casos singulars, es permet la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la seva procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per usos comercials, ni realitzar obres derivades, sense autorització expressa dels titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.

Protecció de dades personals

Mitjançant aquest lloc web s’obtenen dades de contacte de les persones que es dirigeixen a la Càtedra a través del formulari habilitat.

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar és la responsable del tractament de les dades de contacte de les persones que s’adrecen a la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar a efectes de gestionar les aportacions que se’n fan i atendre les sol·licituds d’informació. Aquestes dades es tracten únicament amb per les finalitats descrites.  

Pel que fa a les dades de contacte que es posen en contacte amb la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar per sol·licitar informació, la legitimació del tractament es basa, pel que fa a les sol·licituds d’informació, en el consentiment de la persona interessada i pot revocar-lo en qualsevol moment. Les dades les conserva la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar fins el moment en que la persona interessada revoca el seu consentiment, moment del qual es procedirà a suprimir les dades de forma immediata.

Pel que fa al tractament de les dades personals de persones que fan aportacions a la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, la legitimació del tractament és el consentiment de la persona interessada i compliment de missió d’interès públic. Les dades es conserven segons les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i altres normatives de desenvolupament, informem que poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió de les dades, sol·licitud de la limitació del tractament, oposició del tractament i exercir el seu dret a la portabilitat de dades personals, tot això de manera gratuïta. Els esmentats drets els podrà exercir davant la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.

No es comunicaran dades a altres persones sense el consentiment explícit de la persona interessada. Els noms i cognoms de les persones que fan aportacions es podran fer públics, a efectes de reconeixement de l’autoria de les aportacions.

També es tracten dades obtingudes mitjançant el sistema de navegació i el software que permet el funcionament del lloc web, que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades figuren, entre altres la direcció IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La web utilitza cookies que faciliten la navegació i proporcionen informació sobre els usuaris i els seus interessos.  

Responsabilitats

Tot i que la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

La informació fisicoquímica de la situació de l’aigua de les fonts que es facilita al lloc web és a nivell bàsic. La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar no es fa responsable de possibles canvis que es puguin donar en la situació de l’aigua de les fonts i demana a les persones que s’assegurin de les garanties sanitàries i actuïn amb cautela.

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web. No es farà responsable de la informació que es pugui obtenir d’enllaços inclosos en el lloc web.

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar farà públiques les coordenades de situació de les aportacions efectuades per persones interessades. La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar no es fa responsable sobre l’ús o accés indegut de la informació facilitada en el seu lloc web.

Condicions

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.