Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Contribueix a mantenir actualitzada la base de dades

Si vols, pots enviar-nos informació que ens ajudarà a mantenir actualitzada la base de dades. També pots donar-nos a conèixer fonts que actualment no hi estan incloses, per tal que se’n pugui fer difusió dels valors naturals i culturals. Totes les dades que ens facis arribar passaran per un procés de validació abans de ser publicades.

Bones pràctiques a les fonts

Les fonts són indrets subjectes a canvis. Amb el temps el seu cabal varia, creix la vegetació al seu voltant, s’hi produeixen danys per causes naturals o s’hi acumulen residus per la deixadesa d’algunes persones. Són espais de gran fragilitat, i és de sentit comú adoptar-hi les següents bones pràctiques: no malmetre la infraestructura ni l’entorn, respectar la vegetació i la fauna, no deixar-hi residus, fer cas de possibles restriccions d’accés o de límits màxims de volum d’aigua que es pot agafar, i respectar les altres persones amb qui es comparteix l’espai. La visita a les fonts és una experiència que tothom té dret a gaudir.

En aquest formulari podeu introduir dades i imatges que ens ajudaran a disposar d’informació actualitzada sobre l’estat de la font, tant pel que fa a la seva hidrologia com als impactes antròpics que l’afecten.


Data

Dia que s'han realitzat les observacions a la font


Hidrologia
La font raja?

Indiqueu si surt aigua pel broc o l’aixeta de la font, encara que només sigui un degoteig…

Cabal

Si brolla aigua de forma natural pel broc, us atreviu a mesurar el cabal de la font? En el següent videotutorial us expliquem com fer-ho.

Si la font no raja, o és impossible determinar-ho, no cal que introduïu cap valor. Aquesta determinació no té sentit fer-la si la font és regulada per una aixeta. En cas que la font disposi de dos brocs que ragen, anoteu les observacions separadament per a cadascun, als espais reservats més avall. "

Com mesurar el cabal d'una font:
Volum del recipient que s’ha utilitzat

Assegureu-vos que coneixeu el volum del recipient. Aquí teniu una equivalència entre diferents unitats de volum, perquè pugueu introduir-lo en litres. (exemple: 500 ml = 0,5 L).

Temps mesurat per omplir-lo

Introduïu el temps mitjà obtingut en un mínim de tres repeticions de la mesura del cabal. Recordeu que cada minut són 60 segons! (exemple: 1 minut i 15 seg. = 60 + 15 = 75 seg.)

Cabal mesurat

(L/min.) Es calcula automàticament

1.-

Impactes sobre la font i el seu entorn
Residus

Des de la font estant, feu una estimació general dels residus que hi ha fins a uns 10 metres de distància al voltant seu. Les restes vegetals naturals no es tenen en compte.
Un residu petit té una mida de pocs centímetres (exemples: burilla, embolcall de caramel, tap de plàstic). Un residu mitjà és el que cap al palmell de la mà (exemples: bola de paper d’alumini, mocador de paper, bric petit de suc). Un residu gros és el que ocupa més que una mà (exemples: llauna de refresc, ampolla, caixa). Una pila de residus és formada per nombrosos fragments de mides diverses, incloent-hi les bosses de deixalles, trastos i runam"

Tipus de residus

Indiqueu de quin tipus són els residus que veieu (podeu marcar més d’una opció).

Danys a la Font

 Indiqueu si observeu l’efecte d’actes vandàlics, o si l’entorn està degradat per manca de manteniment.

Impactes naturals

Els processos naturals també poden malmetre la font i el seu entorn (podeu marcar més d’una opció).


Fotografies

Comentaris adicionals

Aquest formulari permet la possibilitat de proposar la inclusió al catàleg d’una font de l’àmbit territorial de les Guilleries que actualment no en formi part. La informació que proporcioneu ens ajudarà a fer-ne una caracterització més completa per tal d’incorporar-la a la base de dades.


Coordenades
Proporcioneu la situació, la més exacta possible, d’aquesta nova font.
La ubicació, obtinguda amb el telèfon mòbil o dispositiu GPS, ha de ser la del lloc on hi ha la font. Podeu indicar la latitud N i la longitud E en graus i decimals de grau, o en graus, minuts i segons; o bé les coordenades del sistema UTM, en metres (UTM Y equival a latitud, i UTM X equival a longitud).
Exemples de formats acceptats:
Latitud N: 41,87802º Longitud E: 2,50796º
Latitud N: 41º52’41’’ Longitud E: 2º30’28’’
UTM Y: 4636348 m UTM X: 459160 m"
Data

Dia que s'han realitzat les observacions a la font


Hidrologia
La font raja?

Indiqueu si surt aigua pel broc o l’aixeta de la font, encara que només sigui un degoteig…

Cabal

Si brolla aigua de forma natural pel broc, us atreviu a mesurar el cabal de la font? En el següent videotutorial us expliquem com fer-ho.

Si la font no raja, o és impossible determinar-ho, no cal que introduïu cap valor. Aquesta determinació no té sentit fer-la si la font és regulada per una aixeta. En cas que la font disposi de dos brocs que ragen, anoteu les observacions separadament per a cadascun, als espais reservats més avall. "

Com mesurar el cabal d'una font:
Volum del recipient que s’ha utilitzat

Assegureu-vos que coneixeu el volum del recipient. Aquí teniu una equivalència entre diferents unitats de volum, perquè pugueu introduir-lo en litres. (exemple: 500 ml = 0,5 L).

Temps mesurat per omplir-lo

Introduïu el temps mitjà obtingut en un mínim de tres repeticions de la mesura del cabal. Recordeu que cada minut són 60 segons! (exemple: 1 minut i 15 seg. = 60 + 15 = 75 seg.)

Cabal mesurat

(L/min.) Es calcula automàticament

1.-

Impactes sobre la font i el seu entorn
Residus

Des de la font estant, feu una estimació general dels residus que hi ha fins a uns 10 metres de distància al voltant seu. Les restes vegetals naturals no es tenen en compte.
Un residu petit té una mida de pocs centímetres (exemples: burilla, embolcall de caramel, tap de plàstic). Un residu mitjà és el que cap al palmell de la mà (exemples: bola de paper d’alumini, mocador de paper, bric petit de suc). Un residu gros és el que ocupa més que una mà (exemples: llauna de refresc, ampolla, caixa). Una pila de residus és formada per nombrosos fragments de mides diverses, incloent-hi les bosses de deixalles, trastos i runam"

Tipus de residus

Indiqueu de quin tipus són els residus que veieu (podeu marcar més d’una opció).

Danys a la Font

 Indiqueu si observeu l’efecte d’actes vandàlics, o si l’entorn està degradat per manca de manteniment.

Impactes naturals

Els processos naturals també poden malmetre la font i el seu entorn (podeu marcar més d’una opció).


Fotografies

Comentaris adicionals