Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font Bibec
Codi: SH003
Altres denominacions:

Bíbex-Fontdor

Font existent: Font probablement no existent, no confirmat

Coordenada UTM X (m): 0

Coordenada UTM Y (m): 0

Altitud (m): 0

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Situada al costat o molt a prop de l'actual Font d'Or, es podria tractar d'una de les diverses surgències que han quedat inactives.

Itineraris Saludables No
Altres

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials meteoritzats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 30/11/-0001
Raja
Cabal 0.0 l/min