Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font Bona
Codi: SH004
Altres denominacions:

Mina de la Bassa dels Cortals de Tarrés

Font existent: Font existent, nom dubtós

Coordenada UTM X (m): 455296

Coordenada UTM Y (m): 4634580

Altitud (m): 1003

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Font Bona podria ser també una denominació antiga de l'actual Font d'Or.

Tipus Mina;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Captació particular;Agrícola

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Pocs
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Proliferació de malesa;
Amenaces antròpiques Explotació hídrica comercial;Contaminació agrícola i/o ramadera;Plantació forestal zona de capçalera

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 21/02/2018
Raja
Cabal 2.7 l/min
Regularitat Desconegut
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Classificació hidroquímica Bicarbonatada càlcica rica en sulfats

Vegetació de l'entorn Conreus
Vegetació de la zona de capçalera Conreus;Plantació silvícola
Coníferes Avet

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap
Altres arbres o boscos d'interès Castanyers índies, freixes i grèvols la Fàbrega

Mines Revestiment interior
Mines Revestiment interior