Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font Coberta
Codi: SH008
Altres denominacions:

Font Cuberta

Font existent: Font existent, nom dubtós

Coordenada UTM X (m): 456114

Coordenada UTM Y (m): 4635503

Altitud (m): 972

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: La Font Coberta original es trobava al costat de la carretera uns metres més amunt, però va desaparèixer quan es van fer obres d'eixamplament de la calçada.

Tipus Font de raig;Mina;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Agrícola
Comentaris Hi ha una mina al costat del broc, però és inaccessible

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Cap
Tipus de residus ;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Proliferació de malesa;
Amenaces antròpiques Plantació forestal zona de capçalera

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials meteoritzats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 26/02/2018
Raja
Cabal 3.7 l/min
Regularitat Desconegut
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Classificació hidroquímica Clorurada càlcica rica en clorurs

Vegetació de l'entorn Conreus;Plantació forestal silvícola
Vegetació de la zona de capçalera Conreus;Plantació silvícola
Coníferes Avet

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap