Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font Samallera
Codi: SH009
Altres denominacions:

Font Damellera, Font de Cremallera

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 457147

Coordenada UTM Y (m): 4641595

Altitud (m): 1091

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Font de raig;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap
Comentaris Colgada en bona part per fulles i terra. Resta un forat on hi havia hagut el broc.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Molts
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;
Amenaces antròpiques Plantació forestal zona de capçalera

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Monzogranit/Leucogranit de gra fi a mitjà
Dics i filons Pòrfir granodiorític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials meteoritzats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 02/05/2018
Raja No
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Seca

Vegetació de l'entorn Bosc esclarissat
Vegetació de la zona de capçalera Bosc esclarissat
Coníferes Avet
Planifolis Faig;Castanyer;Pollancre

Espai d'interès natural
Hàbitat d'interès comunitari Castanyedes
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap

Fonts Frontal de pedra (pedrís)
Mobiliari i decoració Gravats