Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de Collserrador
Codi: SH016
Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 462102

Coordenada UTM Y (m): 4638606

Altitud (m): 872

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Altres;Safareig
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap
Comentaris Safareig d'obra en mal estat de conservació, sembla que la font no funciona com a tal des de fa temps.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Bastants
Tipus de residus Runa;Orgànics;Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals ;
Amenaces antròpiques Contaminació agrícola i/o ramadera

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dics i filons Leucogranit aplític/pegmatític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut

Data del mostreig 11/05/2018
Raja No
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Seca

Vegetació de l'entorn Bosc dens;Bosc esclarissat
Vegetació de la zona de capçalera Bosc esclarissat
Coníferes Avet
Planifolis Alzina;Surera

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap