Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font antiga de les Clotes
Codi: SH017
Altres denominacions:

Font 2 Granja les Clotes, Font de les Clotes

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 460319

Coordenada UTM Y (m): 4638247

Altitud (m): 842

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Dipòsit;
Autoria La propietat
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Captació particular;Agrícola;Ramader
Comentaris Dipòsit d'obra semienterrat i tapat, d'acumulació per a ús privat.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Pocs
Tipus de residus Vegetals;
Impactes naturals ;
Amenaces antròpiques Contaminació agrícola i/o ramadera;Plantació forestal zona de capçalera

Senders Locals Ruta dels Boscos d'en Serrallonga, Ruta Font de la
Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Dipòsits de fons de torrent (sots)

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 27/06/2018
Raja
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Desconegut
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor

Vegetació de l'entorn Bosc esclarissat;Conreus;Plantació forestal silvícola
Vegetació de la zona de capçalera Bosc esclarissat;Conreus;Plantació silvícola
Coníferes Avet
Planifolis Castanyer

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari Castanyedes
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap