Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de la Baga
Codi: SH020
Altres denominacions:

Font d'en Ramoneda?

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 459087

Coordenada UTM Y (m): 4637142

Altitud (m): 774

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Zona Esportiva Municipal, en un camí que passa pel costat de la piscina.

Tipus Font de raig;
Autoria Ajuntament
Connexió a xarxa potable
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure

Equipaments Zona esportiva;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística

Residus Cap
Tipus de residus ;
Impactes naturals ;
Impactes antròpics Soroll

Senders Locals Ruta de Bosc i patrimoni
Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Dipòsits de fons de torrent (sots)

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials meteoritzats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou
Desconegut No
Comentaris Origen aigua: pous municipals de captació.

Data del mostreig 07/02/2018
Raja
Cabal 0.6 l/min
Regularitat Sovint
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Classificació hidroquímica Bicarbonatada càlcica

Vegetació de l'entorn Bosc dens;Zona esportiva
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens
Coníferes Avet
Planifolis Faig;Castanyer;Acàcia

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap

Fonts Frontal de pedra (pedrís)
Mobiliari i decoració Senyalització;Plaques