Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de la Querosa
Codi: SH022
Altres denominacions:

Font de la Carosa, Font de la Crosa, Font de la Crossa

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 456407

Coordenada UTM Y (m): 4643802

Altitud (m): 458

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Font de raig;
Any de construcció 2014
Autoria La propietat i Josep Masó 'Zamora'
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure
Comentaris Al capdamunt hi ha la casa de la Querosa, amb un gran dipòsit d'obra obert per a l'acumulació d'aigua.

Equipaments Zona de descans;
Taules No
Bancs Sí(2)
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Cap
Tipus de residus ;
Impactes naturals Freqüentació per senglars;

Gran recorregut GR 178
Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Monzogranit de gra mitjà a gros
Dics i filons Pòrfir granodiorític;Pòrfir granític/felsític
Dipòsits sedimentaris quaternaris Terrasses i fons de vall (rieres);Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials meteoritzats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 09/05/2018
Raja
Cabal 4.6 l/min
Regularitat Sempre
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Classificació hidroquímica Bicarbonatada càlcica

Vegetació de l'entorn Bosc dens;Matollar
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens;Matollar
Planifolis Castanyer;Alzina;Vern;Freixe;Pollancre

Espai d'interès natural
Hàbitat d'interès comunitari Vernedes i altres boscos de ribera afins
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap

Fonts Broc antic o curiós