Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de la Casilla [Pla de les Arenes]
Codi: SH024
Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 456818

Coordenada UTM Y (m): 4636364

Altitud (m): 716

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Situada ben bé sota la carretera en un fondal cobert de bardisses. No s'hi ha pogut accedir.

Tipus Mina;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Molts
Tipus de residus Runa;Plàstics;Vidres;Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;
Impactes antròpics Trànsit rodat;Soroll

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials meteoritzats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 26/02/2018
Raja Desconegut
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Desconegut
Comentaris Mina inaccessible, no es pot mostrejar l'aigua.

Vegetació de l'entorn Bosc dens;Matollar;Plantació forestal silvícola
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens;Matollar;Plantació silvícola
Coníferes Avet
Planifolis Castanyer

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap

Mines Galeria accessible;Revestiment interior;Porta
Mines Galeria accessible;Revestiment interior;Porta