Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de la Laura
Codi: SH031
Altres denominacions:

Font del Coix

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 459097

Coordenada UTM Y (m): 4633652

Altitud (m): 565

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Només hi ha espai per estacionar el vehicle si es ve pel carril sentit a Sant Hilari.

Tipus Font de raig;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients Sí(1)
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Molts
Tipus de residus Plàstics;Vidres;Papers;Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Despreniments de pedres;Arbres/branques caiguts;Freqüentació per senglars;
Impactes antròpics Trànsit rodat;Soroll;Abocaments de runa o deixalles
Amenaces antròpiques Desviació fluxos d'entrada;Plantació forestal zona de capçalera

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dipòsits sedimentaris quaternaris Dipòsits de fons de torrent (sots);Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 28/03/2018
Raja Pot rajar
Cabal 0.0 l/min
Regularitat De vegades
Comentaris L'aigua és captada més amunt de la font i derivada a un dipòsit d'acumulació de la masia Riudecòs. Per això només sol rajar després de pluges.

Vegetació de l'entorn Bosc dens
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens;Plantació silvícola
Planifolis Roure;Alzina;Altres

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari Alzinars i carrascars
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap

Fonts Frontal d'obra
Mobiliari i decoració Seients