Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de la Pradella
Codi: SH035
Altres denominacions:

Font Pradella

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 456431

Coordenada UTM Y (m): 4635814

Altitud (m): 957

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Font de raig;
Any de construcció 2014
Autoria Josep Masó, 'Zamora'
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients Sí(3)
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Cap
Tipus de residus ;
Impactes naturals Esllavissades de terres;Arbres/branques caiguts;Freqüentació per senglars;
Amenaces antròpiques Plantació forestal zona de capçalera

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 26/02/2018
Raja
Cabal 2.9 l/min
Regularitat Sempre
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Classificació hidroquímica Bicarbonatada càlcica
Comentaris Regalim de cabal inapreciable uns metres a l'esquerra de la font, on hi ha la surgència original.

Vegetació de l'entorn Bosc esclarissat;Plantació forestal silvícola
Vegetació de la zona de capçalera Bosc esclarissat;Plantació silvícola
Coníferes Pi;Avet
Planifolis Roure;Pollancre

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap

Fonts Frontal de pedra (pedrís)
Mobiliari i decoració Seients