Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de Sant Joan
Codi: SH055
Altres denominacions:

Manantial Nº 5 Font Picant

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 459321

Coordenada UTM Y (m): 4639315

Altitud (m): 678

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Situada dins el recinte del Balneari de la Font Picant, entorn privat subjecte a horaris de visita.

Tipus Font de raig;
Any de construcció 2010
Autoria La propietat
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure

Equipaments Zona de descans;
Taules No
Bancs Sí(1)
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Cap
Tipus de residus ;
Impactes naturals Risc d'inundació;
Impactes antròpics Trànsit rodat

Gran recorregut GR 178.2
Senders Locals Ruta Bosc i patrimoni, Ruta Boscos d'en Serrallong
Itineraris Saludables No
Altres

BTT 11

Granitoides Monzogranit/Leucogranit de gra fi a mitjà
Dipòsits sedimentaris quaternaris Graves i sorres de llera fluvial (rieres);Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 19/02/2018
Raja
Cabal 3.3 l/min
Regularitat Desconegut
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Classificació hidroquímica Bicarbonatada càlcica

Vegetació de l'entorn Bosc esclarissat
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens
Planifolis Faig;Castanyer;Roure;Boix;Vern;Freixe;Altres

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari Vernedes i altres boscos de ribera afins
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap
Altres elements naturals Riera d'Osor; Leucogranit de la Font Picant

Edificis associats als usos de l'aigua Hotel/Balneari
Comentaris A escassos metres de la Font de Santa Teresa.