Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font d'en Rocosa
Codi: SH070
Altres denominacions:

Font del Carrer d'en Rocosa

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 459323

Coordenada UTM Y (m): 4636492

Altitud (m): 791

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Font d'aixeta;
Autoria Ajuntament
Connexió a xarxa potable
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum Sí(3)
Informació turística No

Residus Cap
Tipus de residus ;
Impactes naturals ;
Impactes antròpics Trànsit rodat;Soroll

Senders Locals Ruta Boscos Serrallonga, Sta. Creu Horta, Pedró
Itineraris Saludables
Altres Ruta Guilleries-Montseny

BTT 11, BTT12, BTT 13

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou
Desconegut No
Comentaris Origen de l'aigua: pous de captació municipals.

Data del mostreig 13/02/2018
Raja
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Sempre
Comentaris El dia de la visita estava glaçada i no rajava.

Vegetació de l'entorn Ã?mbit urbà
Vegetació de la zona de capçalera Ã?mbit urbà

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Roure de la Mugui

Fonts Frontal d'obra;Font urbana de metall;Cavitats, lleixes o espais per a recipients;Fornícula