Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font del Gavatx
Codi: SH084
Altres denominacions:

Font del Gabaitx

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 460864

Coordenada UTM Y (m): 4639440

Altitud (m): 794

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Font de raig;
Autoria Josep Masó, 'Zamora'
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure
Comentaris Cartell: "Respecteu el ramat".

Equipaments Zona de descans;
Taules No
Bancs No
Seients Sí(2)
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística

Residus Cap
Tipus de residus ;
Impactes naturals Freqüentació per senglars;

Senders Locals Ruta Font de la Formiga
Itineraris Saludables No
Altres

BTT 11

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dipòsits sedimentaris quaternaris Terrasses i fons de vall (rieres);Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 28/10/2022
Raja
Cabal 1.8 l/min
Regularitat Desconegut
Característiques organolèptiques Picant (amb gas);Ferruginosa
Classificació hidroquímica Bicarbonatada càlcica
Comentaris El caràcter picant i ferruginós feble però perceptible. Resultats anàlisis cations, anions i nutrients de l'any 2018

Vegetació de l'entorn Bosc dens;Bosc esclarissat
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens;Bosc esclarissat
Planifolis Faig;Castanyer;Vern;Freixe;Pollancre

Espai d'interès natural
Hàbitat d'interès comunitari Castanyedes
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap
Altres arbres o boscos d'interès Cedre del Torrent de la Font del Gavatx

Fonts Frontal de pedra (pedrís)
Mobiliari i decoració Seients;Senyalització