Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font d'en Jové
Codi: SH111
Altres denominacions:

Font d'en Jover

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 458897

Coordenada UTM Y (m): 4636821

Altitud (m): 814

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Font de raig;
Autoria Ajuntament
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Ã?s públic lliure

Equipaments Zona de descans;Parc infantil;
Taules No
Bancs Sí(6)
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Cap
Tipus de residus ;
Impactes naturals ;
Amenaces antròpiques Contaminació agrícola i/o ramadera;Contaminació urbana i/o industrial;Plantació forestal zona de capçalera

Senders Locals Ruta Font d'en Gurb, Ruta Santa Maria de Vallclara
Itineraris Saludables No
Altres Ruta Guilleries-Montseny

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 28/10/2022
Raja
Cabal 0.8 l/min
Regularitat Sempre
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Classificació hidroquímica Bicarbonatada càlcica rica en sulfats
Comentaris Resultats anàlisis cations, anions i nutrients de l'any 2018

Vegetació de l'entorn Conreus;Plantació forestal silvícola;Parc urbà/zona verda;Ã?mbit urbà
Vegetació de la zona de capçalera Plantació silvícola;Parc urbà/zona verda;Ã?mbit urbà
Coníferes Avet
Planifolis Plàtan;Ornamentals

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès local Cedre de Can Pere

Fonts Frontal de pedra (pedrís)
Mobiliari i decoració Bancs;Plaques;Zones enjardinades
Edificis associats als usos de l'aigua Altres
Comentaris Pou al parc del costat de la font.