Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font d'en Mariano
Codi: SH113
Altres denominacions:

Font Mariano

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 458003

Coordenada UTM Y (m): 4635687

Altitud (m): 877

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Mina;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap
Comentaris Es va assecar fa uns anys. Queden restes malmeses d'una canonada que baixa mig enterrada per la pista fins la casa de Matamala. Mina en part ensorrada i porta d'accés al dipòsit d'acumulació colgada per terres.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Molts
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Despreniments de pedres;Esllavissades de terres;Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;Altres;Risc esfondrament de la galeria

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític;Monzogranit de gra mitjà a gros
Dics i filons Leucogranit aplític/pegmatític;Quars
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials meteoritzats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 23/05/2018
Raja No
Cabal 0.0 l/min

Vegetació de l'entorn Bosc dens
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens
Planifolis Faig;Castanyer;Roure;Alzina

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari Alzinars i carrascars
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap

Mines Porta
Mines Porta