Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de Vilavella
Codi: SH139
Altres denominacions:

Font de Vilabella

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 457412

Coordenada UTM Y (m): 4638179

Altitud (m): 862

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Bassa;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap
Comentaris Restes de tub metàlic que prové del torrent (possible captació). Bassa circular d'obra amb safareig i tub sobreeixidor. Sec i abandonat.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Bastants
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Proliferació de malesa;

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dics i filons Leucogranit aplític/pegmatític

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials meteoritzats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut

Data del mostreig 25/04/2018
Raja No
Cabal 0.0 l/min

Vegetació de l'entorn Bosc esclarissat;Matollar;Plantació forestal silvícola
Vegetació de la zona de capçalera Bosc esclarissat;Matollar
Coníferes Avet;Cedre;Altres
Planifolis Ornamentals;Altres

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap
Altres arbres o boscos d'interès Sequoia de Vilavella