Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de les Illes d'Amunt
Codi: SH152
Font existent: Font existent, nom dubtós

Coordenada UTM X (m): 459705

Coordenada UTM Y (m): 4640275

Altitud (m): 655

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Nom oficiós.

Tipus Font de raig;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap
Comentaris Font malmesa i en desús. El broc és encastat en una pedra despresa del marge. La font s'alimentaria d'una canalització d'aigua superficial que ve de sobre la casa. Hi ha petit dipòsit d'obra ple d'aigua, però potser sigui de pluja o de neu fosa.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Molts
Tipus de residus Runa;Plàstics;Vidres;Vegetals;
Danys Mobiliari malmès;Abandó de l'entorn
Impactes naturals Despreniments de pedres;Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;
Impactes antròpics Abocaments de runa o deixalles

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Monzogranit de gra mitjà a gros;Monzogranit/Leucogranit de gra fi a mitjà
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 02/03/2018
Raja No
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Desconegut

Vegetació de l'entorn Bosc dens;Herbassar
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens;Herbassar
Coníferes Pi;Avet
Planifolis Castanyer;Roure;Boix;Vern;Freixe

Espai d'interès natural
Hàbitat d'interès comunitari Castanyedes
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap
Altres elements naturals Riera d'Osor

Edificis associats als usos de l'aigua Central hidroelèctrica antiga
Comentaris Dins de la central encara queden restes de les instal·lacions de generació d'electricitat. L'accés al seu interior és perillós per l'estat ruïnos de l'edifici.