Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Mina de Baix de Joanhuix
Codi: SH158
Altres denominacions:

Mina de la finca Valls-Busquets

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 461907

Coordenada UTM Y (m): 4639109

Altitud (m): 887

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Dins de finca privada amb conreus, vivers i ramaderia.

Tipus Mina;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Agrícola;Ramader;Silvícola
Comentaris La galeria de la mina és ensorrada a pocs metres de l'entrada. Segons la propietat, ja no s'utilitza. Sembla haver-hi hagi conducció fins la bassa del davant, on també hi ha un dipòsit d'obra mig enterrat.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Bastants
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Despreniments de pedres;Esllavissades de terres;Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;
Amenaces antròpiques Contaminació agrícola i/o ramadera

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 14/03/2018
Raja No
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Quasi mai
Comentaris S'observa una mica d'aigua estancada a dins de la mina.

Vegetació de l'entorn Bosc esclarissat;Matollar;Conreus
Vegetació de la zona de capçalera Bosc esclarissat;Matollar;Conreus;Plantació silvícola
Coníferes Avet
Planifolis Faig;Castanyer

Espai d'interès natural
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap
Altres arbres o boscos d'interès Castanyer de Vilavecchia