Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font #3 [riera de la Masó]
Codi: SH171
Font existent: Font existent, nom dubtós

Coordenada UTM X (m): 462023

Coordenada UTM Y (m): 4636394

Altitud (m): 477

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: Font sense nom indicada al fulletó de la Ruta de les 10 Ermites. Situada a tocar de la riera de la Masó, al seu marge dret, a l'altura de les ruïnes de la Sala de Vallicrosa.

Tipus Biot;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap
Comentaris L'aigua emergeix difusa pel marge adjacent al riu.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Cap
Tipus de residus ;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Erosió del terreny;Despreniments de pedres;Risc d'inundació;Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;Freqüentació per senglars;
Amenaces antròpiques Plantació forestal zona de capçalera

Itineraris Saludables No
Altres Ruta de les 10 Ermites

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dics i filons Leucogranit aplític/pegmatític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Terrasses i fons de vall (rieres);Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 23/05/2018
Raja
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Desconegut
Comentaris L'aigua brolla pel marge i va a parar a la riera directament. No se'n pot determinar el cabal.

Vegetació de l'entorn Bosc dens;Bosc esclarissat
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens;Bosc esclarissat
Coníferes Avet
Planifolis Pollancre;Plàtan

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap