Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Font de la Castanyeda
Codi: SH179
Altres denominacions:

Font del Castanyer

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 461609

Coordenada UTM Y (m): 4635644

Altitud (m): 678

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Comentaris: La pista d'aproximació tant des dels Vinyets com des de Villaret Nou és tancada al pas de vehicles amb una cadena.

Tipus Biot;Font de raig;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Cap
Comentaris Petita rasa que aprofita un biot, i broc a sota que no raja.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Bastants
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Despreniments de pedres;Esllavissades de terres;Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;Freqüentació per senglars;

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dics i filons Leucogranit aplític/pegmatític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Dipòsits de fons de torrent (sots);Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 13/06/2018
Raja
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Desconegut
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Comentaris L'aigua emergeix per la rasa de sobre, no pel tub. No se'n pot obtenir mostra ni determinar cabal.

Vegetació de l'entorn Bosc dens
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens
Planifolis Castanyer;Altres

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari Castanyedes
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap