Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Captació de Reixac
Codi: SH186
Altres denominacions:

Font de la Bassa de Reixac

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 457471

Coordenada UTM Y (m): 4635507

Altitud (m): 763

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Bassa;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Captació particular
Comentaris Bassa artificial que recull aigua subsuperficial del torrent (habitualment sec) i que potser brolla al lloc mateix. Tub semienterrat que la deriva al dipòsit metàl·lic sobre la casa de Reixac.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Bastants
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Erosió del terreny;Despreniments de pedres;Esllavissades de terres;Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;Freqüentació per senglars;

Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Dics i filons Leucogranit aplític/pegmatític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Dipòsits de fons de torrent (sots)

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials meteoritzats No
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris No
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 27/06/2018
Raja Pot rajar
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Desconegut
Comentaris La bassa sembla d'acumulació, però en surt un petit regueró, és a dir, que l'aigua es deu anar renovant. Sorgència natural no localitzada, pot estar submergida.

Vegetació de l'entorn Bosc dens
Vegetació de la zona de capçalera Bosc dens
Coníferes Avet
Planifolis Castanyer;Freixe;Altres

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari Castanyedes
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap